YOLCU LİSTESİ VE DÜZENLENMESİ

    Tanımı: Yolcu listeleri, sehirlerarası yolcu tasıyan müesseselerce her sefer için ayrı ayrı olmak üzere, seri ve sıra numaraları ile teselsül edecek sekilde düzenlenecektir. Oturma yerleri planlı olarak gösterilecek, yolcu adedi belirtilecektir.

    Düzeni: Yolcu taşıma listesi en az üç nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası isyerinde kalacak, iki nüshası tasıttı bulundurulacaktır.

     Yolcu tasıma biletlerinin komisyoncu ve acenteler tarafından kesilmesi halinde, yolcu listesi dört nüsha olarak düzenlenir. Bir fazla örnek, komisyoncu veya acente içindir. Bu listelerde isletmenin adı, ünvanı, vergi dairesi, hesap numarası, tasıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati, yolcu sayısı, toplam hasılat gösterilir.

    Sehirler arası yolcu tasıma isiyle ugrasan otobüs isletmecileri kullanacakları yolcu ve yolcu listelerini baglı bulundukları vergi dairesinin bulundugu ildeki anlasmalı matbaalara bastıracaklardır.

Ancak, bir otobüs firmasının veya firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu tasıma biletleri ve yolcu listelerini otobüs komisyoncuları kendi vergi dairelerinin bulundugu ildeki anlasmalı matbaalara kendi adlarına bastıracaklar ve bu sekilde bastırılacak biletlerin dıs yüzü üzerinde, hangi firmanın biletinin oldugunu belirtir, ilgili firmanın, adı ve soyadı varsa ünvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır.

Otobüs komisyoncuları, bu sekilde bastıracakları yolcu tasıma biletlerini, birbirini takip eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettireceklerdir. Otobüs firmaları ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına düzenleyecekleri faturalarda satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.

     Öte yandan, bir isletmenin kendi otobüsüyle yaptıgı tasıma isi yanı sıra, bagımsız otobüs sahiplerine de tasıma yaptırması halinde, bagımsız otobüs sahipleri tarafından isletmeye yapılan tasıma hizmeti karsılıgında fatura düzenlenecektir.
Ancak, yolcu tasıma bileti ve yolcu listesinin gerek isletmeye baglı otobüslere gerekse bagımsız otobüs sahiplerine yaptırılan tasımalarda isletme tarafından düzenlenecegi tabiidir.

 Yolcu Taşıma Listesi Düzenleme Örneği İçin Tıklayınız

    Şekli:

YOLCU LİSTESİ

       

Muhasebede Kullanılan Ticari Belgeler

Belgeler