TAŞIT FATURASI İŞLEME

         İşletme faaliyetlerinde 1 yıldan fazla sürede kullanmak amacıyla alınan taşıtların , faturaya dayanarak muhasebe kayıtlarına geçirilmesi gerekir.

         Taşıtlar, amortismana tabi oldukları için yıl sonlarında amortismana tabi tutularak gider kaydedilirler. İlk yıl amortisman kaydı yapılmamışsa diğer yıllarda amortisman ayrılamayacağı için, taşıt alındığı yıl amortismana tabi tutulmalıdır. Amortisman ayırmak yasal bir zorunluluk değil, yasal bir haktır.

         Unutulmaması gereken bir diğer nokta normal amortisman yöntemine göre kayıt yapılmaya başlandığı zaman,ileriki yıllarda azalan bakiyeler yöntemine veya diğer yöntemlere geçilemez. Fakat, ilk yıl veya yıllarda azalan bakiyeler yöntemine göre kayıt yapılıp ertesi yıl veya yıllarda normal amortisman yöntemine dönülebilir.

TAŞIT FATURASI ÖRNEĞİ

taşıt faturası

TAŞIT FATURASI MUHASEBE FİŞİ KAYDI

Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak
254.01 34 UL 3960 Plakalı Taşıt 28.12.2010 2876 Özgür Otomotiv. A.Ş 38500,00  
191.18 % 18 İndirilecek KDV 28.12.2010 2876 Özgür Otomotiv. A.Ş 6930,00  
102.01 Garanti Bankası Mevduat Hesabı 28.12.2010 2876 Özgür Otomotiv. A.Ş   45430,00

 

 

             Fatura İşleme