TAHAKKUK FİŞİ

Tahakkuk Fişinin Tanımı ve Düzeni

KDV Beyannamesi ve Tahakkuk Fişi

Muhtasar Beyanname ve Tahakkuk Fişi

Geçici  Vergi Beyannamesi ve Tahakkuk Fişi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Tahakkuk Fişi

 

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim