TACİRİN TANIMI

             Tacir, ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye denir. Tacirler ülkemizdeki mevcut kanunlara göre çeşitli şekilde sınıflandırılırlar. Tacirlerle ilgili hükümler Türk Ticaret Kanununda ve de Vergi Usul Kanununda hüküm altına alınmıştır.

             Bir ticari işletmeyi fiilen kurup, gazete, radyo vb ilan araçlarıyla duyuran veya Ticaret Odasına şirket tüzel kişiliğini tescil ettiren kimse işe fiilen başlamamış olsa da tacir sayıldığı Türk Ticaret Kanununda belirtilmiştir.

             TTK ya göre tacir sayılmak aşağıdaki koşullara bağlanmıştır.

  • Ticari Bir İşletmenin Var Olması
  • Ticari İşletmenin İşletilmesi
  • Ticari İşletmeyi Kendi Adına İşletilmesi

             Tacir sayılmak için ticari bir işletmeyi kendi adına işletmek gerekir. Başkası adına işletmekten dolayı tacir sıfatı kazanılmaz. Başkası adına işletmede , sorumluluk başkası adına olacağından tacir sıfatı kazanılmaz. Oysaki kendi adına işletmede, tüm işlemlerinden dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluk taşıyacağından tacir sıfatı kazanılmış olur.

              Bir kimse ticari işletmeyi kısmen dahi kendi adına başkası adına işletse bile bu kimse tacir sayılır. Yani tacir sayılmak için işletmenin kendi adına işletilmesi mecburiyeti yoktur.

Tacirin Tanımı

Tacirlerin Sınıflandırılması

Tacirlerde Sınıf Değiştirme

Tacirin Sorumlulukları

Tacirin Hakları