TACİRİN HAKLARI

       Tacirin hakları ile ilgili hükümler Türk Ticaret Kanununda yer almıştır. Tacirin hakları şunlardır:

       1. Ücret İsteme Hakkı:

          Tacirler yaptıkları işler için müşterilerden ücret isteme hakkına sahiptirler. Bu hak sözleşmeyle de sabit olabilir. Yalnız işin yapılması sonucunda istenen para sözleşmede belirtilmemişse yine de tacirin ücret isteme hakkı bulunmaktadır.

      2. Hapis Hakkı: Tacirler yaptığı iş karşılığında ücreti alamazlarsa borçluya ait taşınır veya taşınmaz malları sattırıp paraya çevirerek alacaklarını tahsil etme hak ve selahiyetine sahiptir.

      3. Faiz İsteme Hakkı: Tacirler yaptıkları ticari işler için verdikleri avanslar veya yaptıkları harcamalar için ödeme tarihinden itibaren faiz isteme hakkına sahiptir.

      4. Oda Seçimlerine Katılma Hakkı: Ticaretle uğraşan tacirler kendi sınıfıyla ilgili odaya kayıt yaptırmaları gerekir. Örneğin avukatlar baroya, doktorlar tabibler odasına, esnaflar esnaf ve sanaatkarlar odasına kaydolmak zorundadırlar.