Bağkur Tevkifat Listesi

                  Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi

                  4b Kapsamında Sayılan Sigortalılar

                  İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)                  

                  Sigortalılık Muafiyet Belgesi

                  SMMM Bildirim Formu (Ek:9)

                  Tecil Taksitlendirme SMMM Raporu

                  Vizite KağıdıEK - 6       : İşyeri Bildirgesi (4a için)
EK - 10     : Eksik Gün Bildirim Formu

EK - 11     : İnşaatın İkmal Bedeli
 

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim