SGK İŞLEMLERİ

      Aşağıdaki linklerde, işe giren veya işten çıkan işçilerin SGK ya bildirilme işlemi aşamaları görsel olarak anlatılmaktadır.

       Bilindiği üzre genel olarak işveren, işçi çalıştırmaya başlamadan en geç bir gün önce , sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ya bildirmekle mükelleftir. Bazı işlerde çalışan işçilerin sigortalılık bildirimi ise istisna olarak aynı gün içinde yapılabilmektedir. Örneğin balıkçılık, tarım ve inşaat işlerinde çalışacak işçilerin sigorta girişleri , işçinin işe başladığı gün de yapılabilir.

SGK İşçi Giriş İşlemleri

SGK İşçi Çıkış İşlemleri

 

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim