SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENMESİ

       Tanımı: Serbest meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgeye serbest meslek makbuzu denir.

      Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine iliskin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek, bir nüshasını müsteriye vermek, müsteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadırlar.

       Düzeni: Serbest meslek makbuzu en az 2 nüsha düzenlenmek zorundadır, aslı müşteride diğer nüsha ise işletmede kalır.

     Şekli:

     Serbest meslek makbuzunda:

1) Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesapnumarası,
2) Müsterini soyadı, adı veya ünvanı ve adresi
3) Alınan paranı miktarı
4) Paranın alındıgı tarih Yazılır ve serbest meslek erbabı tarafından imzalanır.

       Serbest meslek makbuzu vermek mecburiyeti, gerçek usulde vergilendirilenserbest meslek erbabı içindir. Götürü usulde tabi olanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilere yaptıkları is karsılıgında aldıkları bedeller gider pusulasına baglanır.

    

               Düzenlenmesi:

     <  Brüt ücret üzerinden KDV hesaplanarak yazılır. KDV oranı %18dir.
     <  Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı %20dir.
     <  Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.

          Düzenlenmiş Serbest Meslek Makbuzu Örneği 1:


          Örneğimizde SMMM Mehmet Okuyucu, mükellefi Polat KIRKURT un defterini tutmuş, ocak ayı defter tutma ücreti olarak Brüt 250 TL almıştır. Gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar tahsil edilmiştir.

       Brüt Muhasebe ücreti 250 TL
      %22 Gelir Vergisi 250  * 0,22 = 55 TL
      Net Ücret 250 - 55 = 195 TL
      KDV %18 ,,,250* 0,18 = 45TL
      Net Alınan 195 + 45 = 240 TL

    Unutulmamalıdır ki KDV ve Stopaj Brüt Ücret üzerinden hesaplanır!!!!!!!!

 

          Düzenlenmiş Serbest Meslek Makbuzu Örneği 2:

          Aşağıdaki örnek bilgileri kullanarak, serbest meslek makbuzu düzenleyiniz.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin OKUYUCU, 14 Temmuz 2011 günü Mükellefi Engin Üngör’den (Cumhuriyet Caddesi Nu:120 Yenimahalle/Ankara Yenimahalle Vergi Dairesi 1458198023) brüt 500 TL Haziran 2011 ayı muhasebe ücreti olarak tahsil etmiştir, aşağıdaki serbest meslek makbuzunu düzenleyelim.

        Brüt Ücret=500 TL

       Stopaj(%20)= 500*0,20=100 TL

       NET ÜCRET=500-100=400 TL

       Katma Değer Vergisi(%18)=500*0,18=90 TL

       NET ALINAN=400+90=490 TL

 

       Düzenlenmiş Serbest Meslek Makbuzu Örneği 3:

        Aşağıdaki örnek bilgileri kullanarak, serbest meslek makbuzu düzenleyiniz.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MetinOKUYUCU, 14 Eylül 2011 günü Mükellefi Engin Üngör’den (Cumhuriyet Caddesi Nu:120 Yenimahalle/Ankara Yenimahalle Vergi Dairesi 1458198023) brüt 600 TL Ağustos 2011 ayı muhasebe ücreti olarak tahsil etmiştir, aşağıdaki serbest meslek makbuzunu düzenleyelim.

       Brüt Ücret=600 TL

       Stopaj(%20)= 600*0,20=120 TL

       NET ÜCRET=600-120=480 TL

       Katma Değer Vergisi(%18)=600*0,18=108 TL

       NET ALINAN=480+108=588 TL

 

Muhasebede Kullanılan Belgeler

Genel Muhasebe