MÜSTAHSİL MAKBUZU VE DÜZENLENMESİ

          

         Tanımı: Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır.

         Düzeni: Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:

  SATICI (Üretici Çiftçi)                            ALICI (Defter Tutan Çiftçi)
- Ticari belge veremez. -                       -Ticari belge verebilir.
- Müstahsil makbuzunu imzalar.         - Müstahsil makbuzunu düzenler.
- Belgenin aslını alır.                             - Belgenin kopyasını alır.
- Satış bedelini alır.                               - Satış bedelini öder.

         Şekli:

       Müstahsil Makbuzunun Üst Bölümü

-Alınan ürünün cinsi ve tutarı
-Alıcının unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası yazılır (Genellikle firma bilgileri basılıdır).
-Belgenin seri ve sıra numarası
-İşlemin tarihi ve maliye bakanlığının kaşesi yer alır.

       Müstahsil Makbuzunun Alt Bölümü
-Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası
-Kesilen gelir vergisi malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası yer alır.

MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEME ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

müstahsil makbuzu boş

Muhasebede Kullanılan Belgeler

Belgeler