MUHASEBENİN FONKSİYONLARI

          Bir objenin tanımından hareketle o objenin fonksiyonları yani görevleri kolaylıkla saptanabilir. Muhasebenin fonksiyonlarından bahsedebilmek için muhasebenin tanımına bakmak yeterli olacaktır.

    Muhasebenin tanımını hatırlayacak olursak, mali nitelikli işlem ve olayları kaydetme, sınıflandırmaözetleyerek rapor etme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatıdır.

    Muhasebenin Fonksiyonları şunlardır.

    1. Kaydetme      2. Sınıflandırma            3. Özetleyerek Rapor Etme       4. Analiz ve Yorumlama

Kaydetme Fonksiyonu

    Mali nitelikli işlem ve olayların Vergi Usul Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda yer alan objektif belgelere dayandırılarak tarih ve sıra numarasına göre Yevmiye Defteri yani günlük deftere kaydedilmesidir. Kayıtlar ilgili deftere aktarılırken Vergi Usul Kanununun belirttiği kurallara uyulması mecburidir. Uyulmadığı takdirde ceza verilir.

Sınıflandırma Fonksiyonu

     Yevmiye defterine tarih ve sıra numarasına göre kaydedilen işlem ve olayların Defter-i Kebirde yani büyük defterde tasnif edilmesidir. Örneğin ticari mallar, bankalar, kasa gibi.

                                                   Özetleyerek Rapor Etme Fonksiyonu

     Yevmiye defterine kaydedilen ardından Defter-i Kebirde sınıflandırılan bilgilerin muhasebe bilgilerinden yararlanacak kişi ya da kuruluşlara( işletme sahibi, yöneticiler, bankalar, müşteriler vs) onların anlayacağı açıklıkta ve doğrulukta mali tablolar yardımıyla rapor halinde sunulmasıdır. Rapor etme, kaydetme ve sınıflandırmanın fonksiyonudur.

Analiz ve Yorum Fonksiyonu:

   Mali tablolarda işletmenin durumu rapor edildikten sonra sonuçların ne anlama geldiği, işletmenin ne durumda olduğu, ve nereye doğru gittiğinin yorumlanmasıdır. Mali tablolar yorumlanması son derece önemlidir. İşletmenin yol haritası belirlenmesine yardımcı olunur.

 Muhasebenin Bölümleri

   Muhasebe genel olarak 3 bölümde incelenir.

1. Genel Muhasebe: Muhasebedeki bilgiler hiç bir analize tabi tutulmadan belgelere dayanarak kaydedilir. İşletmenin edindiği varlıklar ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklar yer alır.

2. Yönetim Muhasebesi: Genel muhasebe ve Yönetim Muhasebesinden sağlanan bilgilerin firma yöneticilerine yön verecek şekilde kayıt altına alınmasıdır. Yöneticilere karşı yapılan muhasebe olarak da tanımlanabilir.

3. Maliyet Muhasebesi: Üretim yani imalat yapan işletmelerde üretilen mamülün ve yarı mamülün maliyetinin ayrıntılı olarak hesaplandığı muhasebe bölümüdür. Maliyet muhasebesinde üretilen bilgiler genel muhasebe ve yönetim muhasebesinde kullanılır.

Anasayfa

 

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim