MUHASEBE FİŞLERİ

        

          İsletmenin yaptıgı mali, ekonomik ve hukuki islemlerin mutlaka belgelendirilmesi gerekir. Belgeler, objektif kriterlere göre düzenlenmis kayıt ve kanıt olma özelliklerine sahip olmalıdır. Kanıtlayıcı belgeler ve bilgiler derlenerek dogrudan dogruya veya muhasebe fisleri yardımıyla kanuni defterlere kaydedilir.

         Yevmiye defterinde kazıntı ve silinti yapılamayacagından, mali nitelikteki islemler yevmiye defterine kaydedilmeden önce muhasebe fislerine kaydedilmektedir. Böylece, hata ve eksiklikler muhasebe fislerinde tespit edilebilmekte ve yevmiye defterine hatasız bir sekilde islemlerin kaydedilmesi saglanmaktadır.

          Bilgisayarlı muhasebe sistemine geçilmeden önce işlemler ilk önce muhasebe fişlerine kaydediliyordu. Sonra buradan yevmiye ve defteri kebire aktarılıyordu. Günümüzde bilgisayarlı muhasebe programlarının tamamında mali nitelikli işlemler ilk önce muhasebe fişlerine kaydedilmekte, bilgisayar otomasyonu sayesinde program, yevmiye kebir mizan vb raporları otomatik olarak almaktadır.

          Muhasebede kullanılan muhasebe fisleri üç çesittir. Bunlar;


         - Kasa Tahsil Fisi
         - Kasa Tediye( Ödeme) Fisi
         - Mahsup Fişi

          TAHSİL FİŞİ:

          Kasa Tahsil Fisi, İşletmenin kasasına para girisine neden olan islemlerin (pesin mal satılması, bankadan para çekilmesi, alacak senedinin tahsil edilmesi gibi) kaydedildigi fistir. Kasa tahsil fisine, kasaya para girisi oldugunda kayıt yapıldıgından, borçlu hesap her zaman Kasa hesabıdır. Alacaklı hesap veya hesaplar ise islemden isleme degismektedir.

         BİLGİSAYARLI MUHASEBE PAKET PROGRAMI VEGA DA DÜZENLENMİŞ TAHSİL FİŞİ ÖRNEĞİ

            Alttaki örnekte Müşteri Veli Türksoy dan tahsilat yapıldığı için müşteriler hesabı alacaklanmıştır. Müşteri borcunu nakit olarak işletmeye verdiği için işletmenin kasasındaki parasında artış olmuş ve kasa hesabı borçlandırılmıştır.


tahsil fişi

 

         TEDİYE FİŞİ:

          İsletmenin kasasından para çıkısına neden olan islemlerin (pesin mal alınması, bankaya para yatırılması, borç senedinin ödenmesi gibi) kaydedildigi fistir. Kasa ödeme fisine, kasadan para çıkısı oldugunda kayıt yapıldıgından, alacaklı hesap her zaman Kasa hesabıdır. Borçlu hesap veya hesaplar ise islemden isleme degismektedir.

         Alttaki tediye fişi örneğinde kasadan para çıkışı olduğu için kasa hesabı alacaklanmıştır. Satıcılara ödeme yapıldığı için satıcı veli ticarete olan borcumuz kapanacağı için satıcılar hesabı borçlandırılmıştır.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE PAKET PROGRAMI VEGA DA DÜZENLENMİŞ TEDİYE FİŞİ ÖRNEĞİ

tediye fişi

 

               MAHSUP FİŞİ:

                İşletmenin kasasına para girişi sağlamayan veya işletmenin kasasından para çıkışına neden olmayan işlemlerin (kredili mal alınması, banka aracılığı ile satıcılara borç  ödenmesi vb.) kaydedildiği fiştir. Mahsup fişinde, ne borçlu tarafta, ne de alacaklı tarafta  Kasa hesabı kullanılmaz.

                Günümüz muhasebe uygulamalarında bilgisayarlı muhasebe paket programında Tahsil ve Tediye Fişi kullanımı giderek azalmış ve kasayı ilgilendirmeyen işlemlerde de mahsup fişi kullanılagelmiştir. Kasayı ilgilendiren işlemlerde mahsup fişi kullanmanın yasal bir yaptırımı söz konusu olmadığı için muhasebe bürolarında çoğunlukla sadece mahsup fişi kullanılmaktadır.

               Alttaki örnekte senetli hammadde alınmıştır. Bu işlem kasa hesabının dışında olduğu için mahsup fişine kaydedilmiştir.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE PAKET PROGRAMI VEGA DA DÜZENLENMİŞ MAHSUP FİŞİ ÖRNEĞİ

mahsup fişi

 

Genel Muhasebe

anasayfa