GENEL MUHASEBE

Muhasebenin Tanımı ve Özellikleri

Muhasebenin Temel Kavramları

Muhasebede Kullanılan Belgeler

Muhasebe Kayıt Yöntemleri

Temel Finansal Tablolar

Muhasebe Fişleri

Makbuzlar

Ön Muhasebe

Muhasebe Akış Şeması

Muhasebe Süreci Örneği

Tekdüzen Hesap Planı ve Kodlama Teknikleri

Hesapların İşleyişi

Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Hesaplar ve Örnek Anlatımlar

Beyannameler ve Düzenlenmesi

Bildirgeler ve Düzenlenmesi

Belgelerle Muhasebe

Kesinti Hesaplama

Amortismanlar

Mizan Nasıl Düzenlenir

 

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim