MİZAN DÜZENLEME ÖRNEĞİ

             Mizan düzenleme örneğine geçmeden önce mizan hakkındaki bilgileri hatırlayalım. Mizan, işlemlerin yevmiye defterinden, defteri kebire aktarılırken matematiksel açıdan doğru aktarılıp aktarılmadığını gösteren çizelgedir.

             Mizan düzenlenmeye başlanmadan önce ilk önce Yevmiye defteri borç ve alacak tutar toplamları alınır. Daha sonra defteri kebirin borç ve alacak toplamları alınır. Mizan, defteri kebir hesaplarının kalanlarına göre düzenlenir.

             Örnek: Okuyucu Ticaret İşletmesi 1 Kasım 2011 tarihinde kurulmuş olup, 1-30 Kasım tarihleri arasındaki mali olayları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

 1. 1 Kasım: Tamamı nakit 4500 TL sermaye ile işletme kurulmuştur.
 2. 5 Kasım: 1000 TL lik mal alınmıştır. % 18 KDV Hariçtir. 3 ay vadeli kredilidir(veresiye)
 3. 13 Kasım: İşletmenin bankadaki mevduatına 400 TL yatırılmıştır.
 4. 28 Kasım: 200 TL lik mal satılmıştır. % 18 KDV Hariçtir.Müşteri mal bedelinin tamamını işletmeye nakit olarak ödemiştir.İşletme sürekli envanter yöntemini uygulamakta olup, bu satışa ilişkin satışların maliyeti 150 TL dir.

         İSTENENLER

 1.  Kasım ayı işlemlerini yevmiye defterine kaydediniz.
 2. Defteri kebir kayıtlarını yapınız
 3. İşletmenin Kasım ayı mizanını düzenleyiniz

        Çözüm:

        1-KASIM AYI İŞLEMLERİNİN YEVMİYE DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ:                         

YEVMİYE DEFTERİ(GÜNLÜK DEFTER) KAYITLARI
    01.11.2011      
      BORÇ ALACAK
  100 KASA 4.500,00  
             
    500 SERMAYE   4.500,00
             
             
    05.11.2011      
      BORÇ ALACAK
  153 TİCARİ MALLAR 1000  
  191 İND.KDV   180  
             
    320 SATICILAR     1.180
             
    13.11.2011      
      BORÇ ALACAK
  102 BANKALAR 400,00  
             
    100 KASA   400,00
             
             
    28.11.2011      
      BORÇ ALACAK
  100 KASA 236,00  
    600 YURT İÇİ SATIŞLAR   200
    391 HESAPLANAN KDV   36,00
             
             
    28.11.2011      
      BORÇ ALACAK
  621 SATILAN TİC.MAL.MALİYETİ(-) 150,00  
    153 TİCARİ MALLAR     150
           
             
  YEVMİYE TOPLAMI 6.466,00 6.466,00

 

2- KASIM AYI İŞLEMLERİNİN DEFTERİ KEBİRE KAYDEDİLMESİ                                    3- KASIM AYI MİZANININ DÜZENLENMESİ

DEFTER-İ KEBİR(BÜYÜK DEFTER) KAYITLARI  
               
               
  100     500  
B KASA A B SERMAYE A
  4.500 400       4.500,00  
  236            
               
  4.736 400     0 4.500,00  
  153     191  
B TİCARİ MALLAR A B İND.KDV A
  1.000 150     180    
               
               
  1.000 150     180 0  
  320     102  
B SATICILAR A B BANKALAR A
  0 1.180     400    
               
               
    1.180     400 0  
  0     391  
B 600 A B HESAP.KDV A
  0 200       36  
               
               
  0 200     0 36  
  0          
B 621 STMM(-) A        
  150 0          
               
               
  150 0          
               
OKUYUCU TİCARET İŞLETMESİNİN
30.11.2011 TARİHLİ KASIM AYI MİZANI
           
Hesap Hesap TUTAR KALAN
Kodu Adı BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
100 KASA 4736 400 4336 0
500 SERMAYE 0 4500 0 4500
153 TİCARİ MALLAR 1000 150 850 0
191 İNDİRİLECEK KDV 180 0 180 0
320 SATICILAR 0 1180 0 1180
102 BANKALAR 400 0 400 0
600 YURT İÇİ SATIŞLAR 0 200 0 200
391 HESAPLANAN KDV 0 36 0 36
621 SAT.TİC.MAL.MAL(-) 150 0 150 0
        0 0
        0 0
TOPLAM 6466 6466 5916 5916

 

MİZAN DENKLEMLERİ

 •     YEVMİYE BORÇ TOPLAMI=YEVMİYE ALACAK TOPLAMI
 •             6466=6466
 •     MİZAN BORÇ TOPLAMI= MİZAN ALCAK TOPLAMI
 •             6466=6466
 •     YEVMİYE BORÇ/ALACAK TOPLAMI=MİZAN BORÇ/ALACAK TOPLAMI
 •             6466=6466
 •     MİZANIN BORÇ KALANI=MİZANIN ALACAK KALANI
 •             5916=5916

           Özetlemek gerekirse Yevmiye toplamları birbirine eşit ve aynı zamanda bu toplam da mizanın borç veya alacak toplamına eşit olması gerekir.

Eğer eşit değil ise , Yevmiyeden defteri kebire işlemler geçirilirken yanlış geçirilmiş demektir.

          Unutulmamalıdır ki, yevmiye kaydı yanlış yapılmış, bu kayıt da defteri kebire doğru aktarılmışsa mizanın borç ve alacak toplamları yevmiye toplamına eşit olacak , bu işlem mizanın geçerli olma vasfını yitirmesine neden olacaktır.

Genel Muhasebe