TAHSİL VE TEDİYE MAKBUZU

        1. TAHSİLAT MAKBUZU

         Para, mal, kıymetli evrak, vb. kıymetlerin teslim alındığını ispat etmek için düzenlenen makbuzdur. Asağıdaki tahsilat makbuzunda isletmemiz Bulut Süpermarketin, müsteri Hikmet Karakayadan 15.03.2004 tarihli 500.00 .- TLlik çek aldığı görülmektedir. Bu isleme göre, isletmemiz Tahsilat Makbuzunu düzenleyerek bir nüshasını müsteri Hikmet Karakayaya verecektir.

 

             2. TEDİYE MAKBUZU

            Tediye Makbuzu Para, mal, kıymetli evrak, vb. kıymetlerin teslim edildiğini ispat etmek için düzenlenen makbuzdur. Asağıda, isletmemiz Bulut Süpermarketin, satıcı APAK Giyim Pazarlamaya 800.00 .- TL nakit, 150.05.2004 tarihli 500.00 .- TLlik çek, 31.06.2004 vadeli 600.00 .- TLlik senet verdiği görülmektedir. Bu isleme göre, isletmemiz, Tediye Makbuzunu düzenleyerek bir nüshasını satıcıya verecektir

 

        NOT: Pratik hayatta isletmeler genellikle, sadece Tahsilat Makbuzu kullanmaktadırlar.

       Örnek1: İsletmemiz, satıcıdan çek karsılığında mal almıs olsun. Satıcı Tahsilat Makbuzunu düzenleyerek bir nüshasını isletmemize verecektir. Satıcıdan alınan Tahsilat Makbuzu isletmemiz için Tediye (ödeme) Makbuzu yerine geçecektir. Dolayısıyla isletmemizin Tediye Makbuzunu düzenlemesine gerek kalmayacaktır.

      Örnek2: İsletmemiz, müsteriye yarısı pesin yarısı çek karsılığında mal satmıs olsun. İsletmemiz, Tahsilat Makbuzunu düzenleyerek bir nüshasını müsteriye verecektir. Tahsilat Makbuzu müsteri için Tediye (ödeme) Makbuzu yerine geçecektir. Dolayısıyla müsterinin ayrıca Tediye Makbuzunu düzenlemesine gerek kalmayacaktır.

 

Genel Muhasebe