LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU VE KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI

Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri:

Limited şirketler muhasebe kayıtları şahıs şirketlerinden kollektif şirketlerde olduğu gibidir.

ÖRNEK :Metin OKUYUCU , Mehmet OKUYUCU ve Orhan ERÇİLİNGİR bir araya gelerek 50.000. TL. sermayeli Tosyalı Gıda Sanayii Limited Şti. ni kurmuşlardır. Ortakların sermaye payları şöyledir;

Ortak Metin OKUYUCU   20.000.-
Ortak Mehmet OKUYUCU 15.000.-
Ortak Orhan ERÇİLİNGİR 15.000.-

Ortaklar şirket sözleşmesine göre sermaye taahhütlerini şu şekilde yerine getireceklerdir.

Ortak Metin OKUYUCU 10.000. Nakit, 4.000.Demirbaş

Mehmet OKUYUCU 13.000. Nakit, 2.000. Bilgisayar ve Tesis ve Makine
Ortak Orhan ERÇİLİNGİR 15.000.Taşıt

Ortaklar nakit sermaye taahhütlerinin tamamını bankaya yatırmışlardır. Şirketin kuruluşu sırasında ortaklar tarafından yapılan 600.TL tescil ve ilan gideri 48.TL K.D.V. gideri ortak Metin OKUYUCU tarafından şirket adına ödenmiştir. İlgili yevmiye kayıtlarını ve açılış bilançosunu bu bilgilere göre düzenleyelim.

Ortakların sermaye taahhüd kayıtları;

      BORÇ ALACAK
  501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 50.000,00  
     
  500 SERMAYE   50.000,00
             
             

 

Ortak Metin OKUYUCU ın sermaye taahhüdünü yerine getirmesi kaydı;

      BORÇ ALACAK
  102 BANKALAR HS. 16000  
  255 DEMİRBAŞLAR HS. 4.000  
     
    501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE   20.000
             

 

Ortak Mehmet OKUYUCU ün sermaye taahhüdünü yerine getirmesi kaydı;

      BORÇ ALACAK
  102 BANKALAR HS. 13000  
  253 TESİS MAKİNE VE CİHZ. 2.000  
     
    501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE   15.000
             

 

Ortak Orhan ERÇİLİNGİR in taahhüdünü yerine getirmesi kaydı;

      BORÇ ALACAK
  254 TAŞITLAR HS. 15.000,00  
     
  501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE   15.000,00
             
             

 

Kuruluş ve örgütlenme gideri olarak 600 TL ve 48 TL KDV ödeyen ortak Metin OKUYUCU ın hesabına borçlandırma kaydı;

      BORÇ ALACAK
  262 KURULUŞ VE ÖRG.GD. 600  
  191 İND.KDV 48  
     
    331 ORTAKLARA BORÇLAR   648
             

 

Kurulan Limited Şirketin Kuruluş Bilançosuda şu şeklide oluşmuştur.

 

  CARİ DÖNEM
AKTİF(VARLIKLAR)  
I -DÖNEN VARLIKLAR
    29.048,00
 
A-Hazır Değerler
  29.000,00  
     
3-Bankalar
29.000,00    
 
H-Diğer Dönen Varlıklar
  48,00  
    
2-İndirilecek KDV
48,00    
II -DURAN VARLIKLAR
    21.600,00
 
D-Maddi Duran Varlıklar
  21.000,00  
    
4-Tesis,Makine ve Cihazlar
2.000,00    
    
5-Taşıtlar
15.000,00    
    
6-Demirbaşlar
4.000,00    
 
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  600,00  
    
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
600,00    
 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
    50.648,00

 

  CARİ DÖNEM
PASİF ( KAYNAKLAR)  
    
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
    648,00
 
C-Diğer Borçlar
  648,00  
    
1-Ortaklara Borçlar
648,00    
V-ÖZ KAYNAKLAR
    50.000,00
 
A-Ödenmiş Sermaye
  50.000,00  
    
1-Sermaye
50.000,00    
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI
    50.648,00

 

  sirketler-muhasebesi