LİFO Yöntemi (Son Giren İlk Çıkar) (Last İn First Out)

 

         Üretime verilmek üzere ambardan çekilen hammaddeler çıkış tarihinde ambara son giren partiden gönderilir. Bu yöntem FİFO yönteminin tam tersi olarak çalışır. LİFO yönteminde de alınış tarihine göre işlemler yapılır.

  
          Bu yönteme göre işletmenin stoklarına son giren malın ilk olarak çıktığı varsayılır. Bu yöntemin uygulanması için de işletmenin stoklarına giren malların giriş tarih ve sırası dikkate alınmak suretiyle stok kartı üzerinde izlenmesi gerekir. Stoklardan çıkışlara en son parti maldan başlanır ve son partinin miktarı çıkan malı karşılamazsa bir öncekine, o da karşılamazsa bir daha önceki parti maldan çıkış yapılır.

          Bu yöntem enflasyonist ortamda satılan malın maliyetinin yüksek, satış karının düşük ve dönem sonu mal stok değerinin düşük çıkmasına neden olur. Satış karının düşük çıkmasına neden olduğu için vergi uygulaması açısından yöntem uygulandığında son olarak stoklara giren malın ilk olarak çıktığının işletmece ispat edilmesi gerekir. Bu nedenle de enflasyonist ortamda uygulanması sakıncalıdır.

           Deflasyonist dönemlerde ise satılan malın maliyetinin düşük, satış karının yüksek ve dönem sonu stok değerinin yüksek çıkmasına neden olduğu için uygulanmasında vergi uygulaması açısından sakınca görülmeyebilir. 

            Enflasyon Muhasebe sisteminin ülkemizde uygulanmasından sonra LİFO Yöntemine son verilmiştir.

 

Stok Değerleme Yöntemleri