KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNİN ELDE DÜZENLENMESİ

İŞLETMENİN AĞUSTOS AYI MİZANI(Mizanda sadece ilgili hesaplara yer verilmiştir)

Hesap Kodu Hesap Adı TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
.........
.................................
...............
...................
......................
.................
191.01 % 1   İndirilecek KDV
15,55
0
15,55
0
191.08 % 8   İndirilecek KDV
204,97
0
204,97
0
191.18 % 18 İndirilecek KDV
239,27
0
239,27
0
391.08 % 8   İndirilecek KDV
0
1111,17
0
   1111,17
391.18 % 18 İndirilecek KDV
0
  139,01
0
    139,01
600.08 % 8   Lik Satışlar
0
14129,59
0
14129,59
600.18 % 18 Lik Satışlar
0
   772,28
0
   772,28

 

            Katma değer vergisi beyannamesi, mal ve hizmet alımı ile yapılan giderler için ödenen kdv ler ile mal satış ve diğer gelirler nedeniyle tahsil edilen kdv farkından doğan katma değerin izlendiği beyannamedir. Herhangi bir aya ait katma değer vergisi beyannamesi, ertesi ayın en geç 24.günü gecesi saat 00.00 a kadar vergi dairesine internet üzerinden beyan edilir. En geç 26. günü akşamına kadar vergi dairelerine veya tahsilata yetkili bankalar aracılığıyla ödenir. Eğer beyanname otomasyona geçmeyen vergi dairelerine verilecekse 24.günü akşamı mesai bitimine kadar beyan edilir ve 26.günü akşamı mesai bitimine kadar ödenir.

AĞUSTOS AYI MİZANINA GÖRE DÜZENLENMİŞ BEYANNAME ÖRNEĞİ:

kdv beyannamesi
katma değer vergisi beyannamesi
kdv beyanı
kdv beyannamesi
kdv beyannamesi
katma değer vergisi

            Muhasebe Bürolarında Beyanname nasıl düzenlenir?

            Uygulamada mükellefler herhangi bir aya ait faturaları ertesi ayın 1 ila 15. gününe kadar, Mali Müşavirlere teslim ederler. Mükellefler o aya ait Z raporları ile mal alış, gider ve mal satış faturalırın ve varsa diğer belgeleri mali müşavire vermek zorundadırlar.     

             Mali müşavirler , büroya gelen faturaları ilk önce Alış, Satış ve Gider faturaları olarak tarihlerine göre 3 gruba ayırırlar .Yani alış faturalarını bir yere, satış faturalarını bir yere, gider faturalarını ise ayrı bir yere koyarlar. Keza, Z raporlarını da ayrı bir yere koyarlar.

             Daha sonra Alış faturalarını, satış faturalırını, gider faturalarını ve Z raporlarını onluk olarak dizerler. Her 10 luk bir muhasebe fişine kaydedilir.

             Örnek vermek gerekirse; Mükellefin 2011 Mart ayı alış faturaları aşağıdaki şekilde dizilir.

             1-10 Mart arasında düzenlenmiş faturalar      -------------> 1. Onluk

             11-20 Mart arasında düzenlenmiş faturalar     ------------> 2. Onluk
      
             21-30 Mart arasında  düzenlenmiş faturalar    ------------> 3. Onluk 

             31 Martta düzenlenmiş faturalar                   ------------>    Tek