İŞLETME DEFTERİ VE ÖRNEKLERİ

  

            İşletme Hesabı Defteri:

           Tanımı: İşletmeler,  1.sınıf işletmeler ve 2.sınıf işletmeler olarak iki kısımda incelenir. 1.Sınıf tacirler bilanço esasına göre defter tutarlar. Tutmak zorunda oldukları defterler yevmiye, defteri kebir ve envanter defteridir. İkinci sınıf tacirler işe işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Tutmak zorunda oldukları defterler işletme hesabı defteridir.

            Düzeni: İşletme defterinin sol kısmında GİDERLER yer alır. Giderler kısmında dönem başı mal mevcudu ile satın alınan mallar ile ödenen ücret ve diğer giderler(işçi ücreti,elektrk,su,doğal gaz...vs) yer alır.

  ****Gider kısmına borç ve alacaklar kaydedilmez. Ayrıca satın alınan duran varlık bedelleri gider olarak kaydedilmez sadece alınan duran varlıkların KDV si gider olarak yazılabilir.

                             

     Aşağıda işletme defterinin gider kısmı gösterilmektedir.


                             GİDER                           İŞLETME HESABI DEFTERİ

Sıra No Kayıt
Tarihi
Alınan Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Ödenen Ücret ve Diğer Giderler Alınan Emtia(Mal) Bedeli İndirilecek Katma Değer Vergisi TOPLAM
      Dönem başı stok        
               
               
               
               
               
    TOPLAM(YEKÜN)        

 

                      İşletme defterinin GELİR kısmında ise satılan mal veya hizmet bedelleri ile bunlara ilişkin hesaplanan KDVler, alınan ücret ve diğer giderler ve dönem sonu stok kaydedilir.

                          İŞLETME HESABI DEFTERİ                                                                                               GELİR

Sıra No Kayıt
Tarihi
Verilen Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Alınan Ücret ve Diğer Giderler Satılan Emtia(Mal) Bedeli Hesaplanan Katma Değer Vergisi TOPLAM
               
               
               
               
               
      Dönem sonu stok        
    TOPLAM(YEKÜN)        

 

   İşletme Defteri Örneği

      Ocak ayı Mali Olaylar(Gider)

 
1 OCAK: İşletme faaliyetine başlıyor. Dönem başı mal mevcudu 4000 TL dir.
2 OCAK: 500 TL lik mal 35 nolu fatura ile alınıyor(%18 KDV Hariç)
4 OCAK: 200TL lik temizlik malzemesi 26 nolu fatura ile alınıyor. (%18 KDV Hariç)
6 OCAK: 150 TL lik kırtasiye malzemesi 2 nolu fatura alınıyor. 300 TL ödeniyor. (%18 KDV Hariç)


                             GİDER                   İŞLETME HESABI DEFTERİ

Sıra No Kayıt
Tarihi
Alınan Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Ödenen Ücret ve Diğer Giderler Alınan Emtia(Mal) Bedeli İndirilecek Katma Değer Vergisi TOPLAM
1 01,01,09   Dönem başı stok   4000   4000
2 02,01,09 35 Mal alışı   500 90 590
3 04,01,09 26 Temizlik Malzemesi 200   36 236
4 06,01,09 2 Kırtasiye Malzeme. 300   54 354
               
               
    TOPLAM(YEKÜN) 500 4500 180 5180

    

         Ocak Mali Olaylar(Gelir)

     


5 OCAK: İşletme 500 TL lik peşin malI 1 nolu fatura ile satıyor.(% 18 KDV Hariç)
6 OCAK: İşletmenin bakım işi yapıyor, karşılığında 200 TL alıyor.Belge no 2
7 OCAK: Bankadaki hesabımıza 150 TL faiz tahakkuk ettirildiği öğreniliyor.

    İşletmenin dönem sonu stoğu 150 TL dir.

                             GELİR                         İŞLETME HESABI DEFTERİ

Sıra No Kayıt
Tarihi
Verilen Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Alınan Ücret ve Diğer Giderler Satılan Emtia(Mal) Bedeli Hesaplanan Katma Değer Vergisi TOPLAM
1 05,01,09 1 Mal satışı   500 90 590
2 06,01,09 2 Bakım işi 200     200
3 07,01,09 145 Faiz Geliri 150     150
               
               
      Dönem sonu stok   150   150
    TOPLAM(YEKÜN) 350 650 90 1090

          
         Bu örneğe ait işletme hesabı özetinin düzenlenmesi:

         Firma dönem sonunda işletmenin net durumunu gösterir işletme hesabı özetini düzenlemek zorundadır.Yukarıdaki örneği  düzenleyelim.

     İŞLETME HESABI DEFTERİ ÖZETİ

GİDERLER TUTAR GELİRLER TUTAR
Dönem Başı Mal Mevcudu

Dönem İçi Alışlar Toplamı

Dönem İçi Giderler Toplamı

TOPLAM

KAR
4000

500

500

5000

-
Dönem İçinde Yapılan Satışlar

Dönem İçi Gelirler Toplamı

Dönem Sonu Mal Mevcudu

TOPLAM

ZARAR
500

350

150

1000

4.000
GENEL TOPLAM 5000 GENEL TOPLAM 5000

 

ÖRNEK OLAY II

    Yılmaz Ticaret 2009 yılına Ait İşlemleri Aşağıdaki Gibidir

 1. Dönem başı mal mevcudu 15.000.TL  dır.
 2. 2.1.2009 de Alin ticaretten 460 nolu fatura ile 15.000.TL lik mal alınmıştır. Kdv hariç %18
 3. 8.1.2009 de 001 nolu fatura ile Selami Selvi ye 1.250.TL lik mal satılmıştır. Kdv hariç %18
 4. 11.2.2009 de  işletmede kullanılmak için Bektaş kırtasiyeden 178 nolu fatura ile 50.TL lik kırtasiye alınmıştır. kdv hariç %18
 5. 15.03.2009 de Aylin ticaretten 634 nolu fatura ile 1.200.TL lik mal alınmıştır. Kdv hariç % 18
 6. 17.03.2009 Alınan malın işletmeye taşınması için Altur nakliyat işletmesine 1820 nolu fatura ile 20.TL lik ödenmiştir. Kdv hariç %18
 7. 25.04.2009 de Aktan Sabıra 002 nolu fatura ile 1.000.TL lik  mal satıyoruz. Kdv hariç % 18
 8. 08.05.2009 tarihinde Alacak senedimizi bankaya iskonto ettiriyoruz, bu işlem karşılığında banka bizden 20.TL lik almıştır. Dekont no:408
 9. 17.06.2009 de T.E.K ait 5333 nolu elektrik faturasını ödüyoruz. Kdv dahil 7.965 TL lik kdv oranı%18
 10. 08.07.2009 de Gostak kollektif şti ne 003 nolu fatura ile 15.000.TL lik mal satılmıştır kdv hariç %18
 11. 18.08.2009 de Trak ltd den 165 nolu fatura ile 18.000.TL lik mal alınmıştır. Kdv hariç %18
 12. 16.09.2009 de Yenice Yapı ltd şti ne 004 nolu fatura ile 2.000.TL lik mal satılmış. Kdv hariç %18
 13. 15.10.2009 de muhasebecimize 148 nolu makbuz karşılığı 400.TL lik ödüyoruz. Kdv hariç %18
 14. 04.11.2009 de 300.TL lik kirayı işyeri sahibinin banka hesabına yatırıyoruz. Dekont no:5358
 15. 18.12.2009 de Aron Ticaret den 1602 nolu fatura ile 600.TL lik mal alıyoruz. K.d.v hariç % 18
 16. 31.12.2009 de 005 nolu fatura ile Gostak Kollektif şti ne 58.000.TL lik mal sıtıyoruz. Kdv hariç % 18
 17. 31.12.2009 de bankadan gelen 6700 nolu dekonta göre ticari mevduat hesabımıza 1.000.TL lik faiz tahakkuk ettiği bildiriliyor.

İSTENENLER
1.       Yukarıdaki işlemleri işletme defterine işleyiniz.
Dönem sonu mal mevcudu 2.100 dür.  İşletme hesabı özetini  düzenleyiniz.( Soruyu siz çözün bakalım :)  )

İşletme Defteri Ayrıntılı Örnek İçin Tıklayın

<muhasebe-kayit-yontemleri>

<tek-tarafli-kayit-yontemi>