Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İle İlgili Evraklar

Dilekçe ve Formlar

SGK-017-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları için Açıklama)
SGK-027-Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SGK-034-Tecil ve Taksitlendirme Sağlık Belgesi