HİSSE SENEDİ VE DÜZENLEME

 

   1. Hisse Senedi:

    Hisse senetleri, anonim sirketler ve sermayesi paylara bölünmüs komandit sirketler tarafından çıkarılan ve belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden, yasal sekil sartlarına uygun olarak düzenlenmis kıymetli evraktır.

    Her sermaye şirketi hisse senedini çıkarma yetkisine sahip değildir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin alan sermaye şirketleri hisse senedi çıkarabilir. Hisse senedi çıkarma yetkisi olan kurum ve kuruluşlar şunlardır:
<<< Anonim şirketler
<<< Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
<<< Özel kanunla kurulmuş kurumlar (T.C. Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşekkülleri, sigorta şirketleri, bağlı ortaklıklar)

     Hisse senetleri yatırımcılara sağladığı imkânlar ve çıkarılma şekillerine göre değişik
isimler altında gruplandırılabilir.

    Kıymetli evrak üzerinde sahibinin ismi belirtiliyorsa nama yazılı, isim belirtilmiyor, elinde bulunduran kişiye alacak hakkı tanıyorsa hamiline yazılı hisse senedidir. Nama yazılı kıymetli evraklar daha güvenlidir. Senet kaybedilirse ya da kötü niyetle başka birinin eline geçerse hamiline yazılı senet kolaylıkla elden çıkarılabilir. Çünkü senedin hak sahibi onu elinde bulunduran kişidir.

      Yatırım alternatifi olarak hisse senedi tercih edilmiş ise getirinin takibi için hisse
senedi fiyat ve değer tanımlarını tanımak gerekir.
     Nominal (İtibari) Fiyat
Hisse senedinin çıkarılması sırasında belirlenen ve üzerinde yazılı olan değere znominal değer denir.
     İhraç Fiyatı
Hisse senedinin satışa sunulduğu fiyattır. Hisse senedi nominal fiyat ile çıkarılabileceği gibi farklı bir fiyat ile de çıkarılabilir.
     Piyasa Fiyatı
Hisse senedinin arz ve talep piyasasında işlem gördüğü fiyattır. Piyasa fiyatı işletmenin durumuna göre yüksek ya da düşük olabilir.

     Hisse Senedinin Şekli

                                              
                                              

 

<muhasebede-kullanilan-belgeler>