129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

                Niteliği:   Şüpheli  hale  gelen  alacaklar  için,  ihtiyatlılık  kavramı  gereğince  karşılık  ayrılabilir. Şüpheli  hale  gelmiş  bir  ticari  alacak  için  ayrılan  karşılık,  129  Şüpheli  Ticari  Alacaklar Karşılığı Hesabında izlenir.

               İşleyişi:  Tahsili  şüpheli  hale  gelen  alacaklar  ilgili  hesabın  alacağı  karşılığında,  128 Şüpheli   Ticari   Alacaklar   Hesabının   borcuna   kaydedilir.   Bu   tür   alacaklara   karşılık ayrıldığında  ise,  654  Karşılık  Giderleri  Hesabının  borcuna,  129  Şüpheli  Ticari  Alacaklar Karşılığı Hesabının alacağına kayıt yapılır.

            Şüpheli    alacak    tahsil    edildiğinde    veya    tahsil    edilemeyeceğinin    kesinleşmesi durumunda,  128  Şüpheli  Ticari  Alacaklar  Hesabının  alacağına  kaydedilir.  Eğer  karşılık ayrılmışsa,  karşılık  tutarı  da  129  Şüpheli  Ticari  Alacaklar  Karşılığı  Hesabı-  nın  borcuna kaydedilir.

            Örnek: 1) İşletmenin 5000 TL.lık alacak senedi, protesto edilmesine rağmen tahsil edilememiş ve icraya verilmiştir.

  01.01.2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar

 

5000

 

   

121 Alacak Senetleri

  5000

Al.senedinin şüpheli hale gelmesi

 

 

 

 

 

Borç   128 ŞüpheliTicari Alacaklar    Alacak   

5000

    

           

 

      

               Örnek: 2)  Dönem sonunda alacak senedine karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

   31.12.2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

654 Karşılık Giderleri(-)

 

5000

 

   

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

  5000

slip tahsilatı

 

 

 

 

 


Borç   129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)  Alacak   

 

5000    

           

             Örnek: 3 )  İzleyen dönemde, icra takibi sonuçlanmış ve alacağın tamamı tahsil edilmiştir.

   31.12.2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

100 Kasa

 

5000

 

  129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)   5000  
   

128 Şüpheli Ticari Alacaklar

  5000
    644 Konusu Kalmayan Karşılıklar   5000

senet tahsili ve karşılık iptali

 

 

 

 

 


Borç   129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)  Alacak   

5000

5000    

           

 


Borç   128 ŞüpheliTicari Alacaklar    Alacak   

5000

5000    

           

 

 

Tekdüzen Hesap Planı