120 ALICILAR HESABI   

              Niteliği: Kredili  (veresiye)  mal  veya  hizmet  satışlarından  doğan  ve  vadesi  bir  yılın  altında olan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır. 12 Ticari Alacaklar grubu, işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili kısa vadeli senetli ve senetsiz alacaklarının izlendiği gruptur. 120 Alıcılar hesabında, herhangi bir senede bağlı olmaksızın yapılan satışlardan doğan alacaklar izlenir.

              İşleyişi:  Kredili  (veresiye)  mal  veya  hizmet  satıldığında  bu  hesabın borcuna  kaydedilir.  Alacak  nakden  veya  hesaben  alındığında  ise  bu  hesabın  alacağına kaydedilir.

              Örnek 1: ) 01.10.2011  tarihinde 500  TL.  +  %18  KDV  ile    mal  satılmıştır.  Karşılığında müşteri Mehmet OKUYUCU dan  400 TL. nakit alınmıştır. Kalanı kredili (veresiye) dir.

   01.10..2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

100 Kasa

 

400

 

   120   Alıcılar                               190  
            120.01 Mehmet OKUYUCU      

 

 

600 Yurt İçi Satışlar
 

 

500

   

391 Hesaplanan KDV

  90

 

Veresiye mal satışı

 

 

 

 

 

Borç   120.01 Mehmet OKUYUCU    Alacak   

190

         

           

 

 

           Örnek 2:) 10.10.2011 tarihinde Müşteri Mehmet OKUYUCU dan olan alacağımız nakit tahsil edilmiştir.

   10.10..2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

100 Kasa

 

190

 

 

 

120 Alıcılar Hesabı
    120.01 Mehmet OKUYUCU
 

 

                
190
Tahsilat

 

 

 

 

 

Borç   120.01 Mehmet OKUYUCU    Alacak   

190

190         

           

 

 

Tekdüzen Hesap Planı