103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

Niteliği: İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. Bu hesabının kullanılmasının asıl amacı, ticari mal alışı vb nedenlerle firma tarafından düzenlenip verilen çeklerin, muhatap banka tarafından ilgili kişiye ödeninceye kadar geçici olarak bekletildiği hesaptır. Banka tarafından ilgili kişiye ödeme yapılınca bu hesap kapatılarak bankalar hesabı alacaklandırılır.

                   İşleyişi: Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.

                              

Hesap eksi karakterli bir hesap olup, 102  Bankalar Hesabını düzenleyici bir hesaptır.
             

                    Örnek: 1) İşletme, 01.07.2010 tarihinde 2000TL.+ % 18 KDV tutarında mal almış, karşılığında çek keşide etmiştir.

     01.07.2010  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

153 Ticari Malllar Hesabı

 

 

2000

 

    191 İndirilecek KDV Hesabı               
360
 

 

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)

 

2360

 

çek karşılığı mal alışı

 

 

 

 


Borç   103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı (-)   Alacak   

  

  2360

 

 

 

              Örnek 2: ) 15.07.2010 tarihinde bankadan gelen hesap özetinden, verilen çek bedelinin , işletmenin bankadaki hesabından ödendiği anlaşılmıştır.

      15.07.2010  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-)

 

 

2360

 

 

 

 

102 Bankalar Hesabı

 

2360

 

 

 

 

 

 

 

Borç   103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı (-)   Alacak   

                   2360

  2360

 

 

 

Tekdüzen Hesap Planı