GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ VE DÜZENLENMESİ

 

     Tanımı: Günlük müsteri listeleri, otel, motel, pansiyon gibi konaklama yerleri isletenlerce tutulur. Odalar, bölmeler ve yatak durumu planlı olarak gösterilir. Müteselsil seri ve sıra numaraları tasır. 0sletmede bulundurularak, istendigi anda ibraz edilir.

      Düzeni:
      Bu listelerde:
1) Mükellefin adı, soyadı varsa ünvanı ve adresi,
2) Oda numaraları belirtilmek suretiyle müsterinin adı, soyadı ve oda ücreti
3) Düzenleme tarihi bulunur.


      Otel isletmeliginin bünyelerinde, özel jetonlarla çalısabilen oyun makinaları ile çesitli talih oyunları düzenlemeleri halinde, bu isletmelerin sözü edilen faaliyetlerine iliskin düzenleyecekleri belgeler asagıdaki sekilde olacaktır. Anılan isletmelerin, talih oyunları için müsterilerine satmıs oldukları jeton karsılıgında fatura veya perakende satıs fisi (ödeme kaydedici cihaz kullanılması halinde
bu makinaların fisleri) vermeleri mecburidir.


     Öte yandan, oyun sonucu müsterilere dagıtılacak ikramiyeler ile müsteriler
tarafından iade edilecek jeton bedelleri ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak
düzenlenecek gider pusulası ile belgelendirilecektir.

     Şekli:

    

        Günlük Müşteri Listesi Örneği:

        15 Eylül 2009 günü CAN Turizm ve Otelcilik Limitet Şirketine konaklamak üzere başvuran müşteriler ve kalacakları odalalar şöyle belirlenmiştir. Gerçek uygulamada müşteriler liste halinde verilmez o gün yapılan başvurular anahtar verildikçe resepsiyon görevlisi tarafından bu listeye eklenir.

               SATICI ŞİRKET
CAN Turizm ve Otelcilik Limitet Şirketi
Çandarlı Tatil Köyü Nu: 75 Çandarlı/İZMİR
Çandarlı Vergi Dairesi, Vergi Nu: 9900671163 Tel: 560 12 33

 

                 MÜŞTERİLER

Adı, Soyadı    Yatak Sayısı Oda Numarası  Günlük Ücreti TL
Ali Kemal  Tek yatak 1 30
Beyhan Söke Tek yatak 2 30
Umut Pak   Tek yatak 3 35
Aykut-Ayfer Can Çift yatak 4 40
Semra Bulut    Tek yatak 5 30

 

 Örneğin Çözümü:

muhasebede-kullanilan-belgeler