GİDER FATURASI VE MUHASEBE KAYDI

ÖRNEK: Mükellefimiz Okuyucu Ticaret İşletmesi aşağıdaki faturada görüldüğü üzere 3 Ekim 2012 tarihinde, işyerinde çalışan işçilere Sultan Lokantasından yemek sipariş etmiştir. Sultan Lokantası yemek bedeli için fatura kesip işletmemize göndermiştir. Fatura bedeli 2 gün sonra Sultan Lokantasına elden ödenecektir.
  

         SULTAN LOKANTASI                          FATURA
KAŞE İMZA SERİ A
SIRA NO 0698
TARİH 03.10.12
Sayın: Okuyucu Ticaret
MALIN CİNSİ MİKTARI FİYATI        TUTAR
Yemek Bedeli     5000 TL
Beşbindokuzyüz TL. TOPLAM 5000 TL
KDV % 18 900 TL
G.TOPLAM 5900 TL

 

GİDER FATURASI MAHSUP FİŞİ

Fiş Tarihi:10/10/2012
Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak
770.04.01 Yemek Gideri 03.10.2012 0698 SULTAN LOKANTASI 5000  
191.18 % 18 İndirilecek KDV 03.10.2012 0698 SULTAN LOKANTASI 900  
336.01 Sultan Lokantası 03.10.2012 0698 SULTAN LOKANTASI   5900

 

YEMEK BEDELİNİN SULTAN LOKANTASI' NA ÖDENMESİ

  05.10.2012 tarihinde  Sultan Lokantasına 5000 TL nakit ödenmiş, kalan tutar için ise Akbank 'a hitaben düzenlenmiş 900 TL değerinde çek verilmiştir. Sultan Lokantası tahsil ettiği değerler için tahsilat makbuzu düzenlemiştir. Aslını Mükellefimiz Okuyucu Ticaret e vermiştir.

SULTAN LOKANTASI                
               
                TAHSİLAT MAKBUZU        
Necatibey cad.Sezenler sok.Nu:12/17                  
Kızılay /ANKARA Tlf:(0312) 2291061           NO: 021    
Mithatpaşa V.D. 1648130196             TARİH:…./…./……. 05.10.2012  
                           
      ÇEK   X   SENET     NAKİT X  
                           
BANKA ÇEK NO SENET NO VADE TARİHİ TUTAR
N       A     K     İ     T 5.000,00 TL
AKBANK 1234456   15.10.2012 900,00 TL
         
         
                TOPLAM 5.900,00 TL
Yalnız : Beşbindokuzyüz Türk Lirasıdır.
  Tahsilatı Yapan       Ödemeyi Yapan
      imzası             imzası  
  Sultan Lokantası             Okuyucu Ticaret
                           

 

      Tahsilat makbuzuna istinaden yapılması gereken mahsup fişi kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
  
     Sultan Lokantası'na ödeme yaptığımız için borcumuz kapanmıştır. Bunun için de 336 Diğer Çeşitli Borçlar altında açılan Sultan Lokantası hesabı borçlandırılarak kapatılmıştır. Ödeme yaptığımız için kasamızdaki para mevcudumuz azalmış 5000 TL kasa alacaklandırılmıştır. Çek düzenlenip verdiğimiz için 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) hesabı alacaklandırılmıştır.

      TAHSİLAT MAKBUZU MAHSUP FİŞİ KAYDI

Fiş Tarihi:10/10/2012
Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak
336.01 Sultan Lokantası 05.10.2012 021 Tahsilat Makbuzu 5900  
100.01 TL Kasası 05.10.2012 021 Tahsilat Makbuzu   5000
103.07 1234456 Akbank Çeki 05.10.2012 021 Tahsilat Makbuzu   900

 

fatura-isleme