GELİR TABLOSU

 

         Gelir Tablosu;bir isletmenin bir faaliyet dönemi içinde elde etmis oldugu gelirlerle, yapmıs oldugu giderlerini sınıflandırılmıs bir sekilde gösteren ve dönem faaliyet sonucunu kar veya zarar olarak açıklayan dinamik bir tablodur.

          Gelir tablosu asagıdaki bölümlerden olusmaktadır.
          A- Brüt Satıslar
          B- Satıs İndirimleri(-)
          C- Net Satıslar
          D- Satısların Maliyeti
                        Brüt Satıs Karı veya Zararı
          E- Faaliyet Giderleri
                        Faaliyet Karı veya Zararı
          F- Diger Faaliyetlerden Olagan Gelir ve Karlar
          G- Diger Faaliyetlerden Oalgan Gider ve Zararlar
          H- Finansman Giderleri
                         Olagan Kar veya Zarar
          I- Olagandısı Gelir ve Karlar
          J- Olagandısı Gider ve Zararlar
                         Dönem Karı veya Zararı
          K- Dönem Karı vergi ve Diger Yasal Yükümlülükler Karsılıkları(-)
                         Dönem Net Karı veya Zararı
          Yukarıdaki gelir tablosu incelendiginde isletmenin gelir ve giderlerinden ilk önce esas faaliyet gelir ve giderlerinin bulundugu görülmektedir.Diger faaliyetlerden elde edilen gelir ve giderler ise oglan ve olagan dısı gelir ve giderler ayrımına tabi tutulmuslardır.

            Excel de düzenlenmiş gelir tablosu için tıklayın

GELİR TABLOSU DÜZENLENMESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN

 

OKUYUCU TİCARET İŞLETMESİ
01.01.2017 - 31.12.2017 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU
   
GELİR TABLOSU 2016 2017
     A- BRÜT SATIŞLAR    
     
         1- YURTİÇİ SATIŞLAR    
         2- YURTDIŞI SATIŞLAR    
         3- DİĞER GELİRLER    
     
     B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)    
     
         1- SATIŞTAN İADELER (-)    
         2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)    
         3- DİĞER İNDİRİMLER (-)    
     
     C- NET SATIŞLAR    
     D- SATIŞLARIN MALİYETİ    
     
         1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)    
         2- SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-)    
         3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)    
         4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)    
     
     
 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI    
     
     E- FAALİYET GİDERLERİ (-)    
     
         1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)    
         2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)    
         3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)    
     
     
  FAALİYET KARI VEYA ZARARI    
     
     F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR    
     
         1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ    
         2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ    
         3- FAİZ GELİRLERİ    
         4- KOMİSYON GELİRLERİ    
         5- KONUSU OLMAYAN KARŞILIKLAR    
         6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI    
         7- KAMBİYO KARLARI    
         8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ    
         9- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR    
     
     G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00
     
         1- KOMİSYON GİDERLERİ    
         2- KARŞILIK GİDERLERİ    
         3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI    
         4- KAMBİYO ZARARLARI    
         5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ    
         6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR    
     
     H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00
     
         1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)    
         2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)    
     
  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0,00 0,00
     
     I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 0,00
     
         1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI    
         2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR    
     
     J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00
     
         1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)    
         2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)    
         3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)    
     
     
  OLAĞANDIŞI KAR VEYA ZARAR 0,00 0,00
     
  DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0,00 0,00
     
     K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL     
         YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)    
     
  DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0,00 0,00

Genel Muhasebe