ALIŞ FATURALARIN MUHASEBE KAYITLARI

  ÖRNEK : Mükellefimiz Okuyucu Ticaret İşletmesi aşağıdaki faturada görüldüğü üzere 3 Ekim 2012 tarihinde Alişan Ticaret İşletmesinden aşağıda miktar ve fiyatları verilen ürünleri açık fatura ile satın almıştır (kaşe ve imza faturanın üst kısmında). Mahsup fişi kaydını yapınız.
  

           Alişan Ticaret                          FATURA
KAŞE İMZA SERİ A
SIRA NO 657
TARİH 03.10.12
Sayın: Okuyucu Ticaret
MALIN CİNSİ MİKTARI FİYATI        TUTAR
Ace Çamaşır Suyu 200 30,00 TL 6.000,00 TL
Pril Bulaşık Det. 20 8,00 TL 160,00 TL
Porçöz 160 2,00 TL 320,00 TL
Bulaşık Teli 200 1,00   200,00 TL
  TOPLAM 6.680,00 TL
KDV % 18 1.202,40 TL
G.TOPLAM 7.882,40 TL


STOKLAR DİKKATE ALINARAK MAHSUP FİŞİ KAYDEDİLMESİ(Firmada Stok giriş çıkış takibi yapıyor ise)

                İşletmeye giren ve çıkan mallar stok bazlı takip ediliyor ise her mal grubu için ticari mallar hesabı altında alt hesap açılır ve muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi yapılır. Onluk fiş işlemede ayın ilk on gününe ait faturalar bir fiş açılarak kaydedilir. 10 Ekim 2012.

Fiş Tarihi: 10/10/2012
Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak
153.01 Ace Çamaşır Suyu 03.10.2012 657 Alişan Ticaret 6000,00  
153.02 Pril Bulaşık Deterjanı 03.10.2012 657 Alişan Ticaret 160,00  
153.03 Porçöz 03.10.2012 657 Alişan Ticaret 320,00  
153.04 Bulaşık Teli 03.10.2012 657 Alişan Ticaret 200,00  
191.18 % 18 İndirilecek KDV 03.10.2012 657 Alişan Ticaret 1202,40  
320.01 Alişan Ticaret 03.10.2012 657 Alişan Ticaret   7882,40

 

STOKLAR DİKKATE ALINMAMASI DURUMUNDA YAPILACAK MAHSUP FİŞİ KAYDI(Firmada stok giriş çıkış takibi yapılmıyor ise)

                 Stok giriş çıkışı takip edilmiyor ise ticari malların ana toplamı dikkate alınır ve aşağıdaki gibi kaydedilir.

Fiş Tarihi: 10/10/2012
Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak
153 TİCARİ MALLAR 03.10.2012 657 Alişan Ticaret 6680,00  
191.18 % 18 İndirilecek KDV 03.10.2012 657 Alişan Ticaret 1202,40  
320.01 ALİŞAN TİCARET 03.10.2012 657 Alişan Ticaret   7882,40

 

fatura-isleme