BİLANÇO VE DÜZENLENMESİ

   

        İşletmenin bir dönemde gelirleri yani hasılatları olduğu gibi giderleri de bulunmaktadır. İşletmenin gelir ve giderleri ile sahip olduğu varlık ve kaynaklardaki değişimleri takip etme muhasebenin sorumluluk alanına girmektedir.

         Muhasebe, ilgili kişi ya da kuruluşlara işletmenin durumu hakkında temel mali tablolar yardımıyla bilgi sunar. Bu mali tablolar BİLANÇO ve GELİR TABLOSUDUR. Bu iki tablo, işletmenin farklı özelliklerini gösterir.

        Bilanço işletmenin bir tarihte sahip olduğu varlıkları(kasadaki para, bankadaki mevduat,bilgisayar, masa gibi demirbaşları) ile borçlarını(senet vs) gösterir. Aynı zamanda işletme sahiplerinin işletme varlıkları üzerinde ne kadar hakkı olduğunu gösterir.

        Bilanço:

       Bilançonun tanımına geçmeden önce bir örnek vererek konunun anlaşılması kolaylaştırılacaktır.
       Örneğin, 10 ocak 2009 tarihinde şahsi mali durumunuz şöyle olsun.
       Cebinizdeki veya kasanızdaki paranız......5000 TL,
       Bankadaki hesabınızdaki mevduatınız......3000 TL,
       Bankaya olan kredi borcunuz......................1000 TL olsun.

      Sermayeniz yani sahip olduğunuz varlıklarınızdan ödeyeceğiniz borçlarınızdan sonra kalan mal varlığınız ne kadar olur?.

       Şu denklem yardımıyla bunu hesaplayabiliriz.
       VARLIKLAR-BORÇLAR=SERMAYE
       (Kasadaki para+bankadaki para)-(arkadaşınıza olan borcunuz)=SERMAYE
       (5000+3000)-(1000)=7000 Tl dir.

      Nasıl ki şahsi sermayemizi bu şekilde hesaplıyoruz, işletmenin varlıkları, borçları ve de sermayesi BİLANÇO adı verilen temel tablo yardımıyla raporlanır......

       Bilanço, işletmenin bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların elde edildiği kaynakları(borçlar ve sermaye) gösteren statik bir tablodur. Bilanço tablosu aşağıdaki gibidir.

       Bir bilançoda olmazsa olmaz unsurlar
1-İşletmenin Adı       2. Bilançonun Tarihi     3. Bilanço Kelimesi

      Ayrıca bilançonun sol tarafına AKTİF, sağ tarafına da PASİF adı verilmektedir. Aktif bölümünde VARLIKLAR, pasif bölümünde ise KAYNAKLAR yer alır.

      Varlıklar Kaynaklara eşit olduğuna göre AKTİF TOPLAM=PASİF TOPLAM olmak zorundadır. Yani bilançonun aktif toplamı ile pasif toplamı birbirine eşit olmak zorundadır.

AKTİF(VARLIKLAR) Can Ticaret İşletmesi 10/01/2009 Tarihli Bilançosu PASİF(KAYNAKLAR)


VARLIKLAR                      8000
KASA               5000

BANKALAR     3000BORÇLAR                                                 1000
BANKA KREDİLERİ          1000

SERMAYE                                                   7000

AKTİF TOPLAM 8000 PASİF TOPLAM 8000

 

mali-tablolarin-duzenlenmesi