BELGELER

      Muhasebenin temel kaideleri gereği yapılan iş ve işlemlerin mutlaka objektif belgelere dayandırılması gerekir. Muhasebenin temel kavramları arasında yer alan " Tarafsızlık ve Belgelendirme" ilkesine göre , iş ve işlemler gerçeğe uygun bir şekilde, kimsenin tarafını tutmadan objektif bir şekilde ve de ticari belgelere dayandırılarak kayıt altına alınmalıdır.

     Muhasebede yer alan belgeler; Vergi Usul Kanunu'nda yer alan belgeler ve Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Belgeler olarak genel olarak iki kısımda incelenmektedir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN BELGELER

Fatura

Sevk irsaliyesi

İrsaliyeli Fatura

Gider Pusulası

Müstahsil Makbuzu

Yolcu Taşıma Listesi

Günlük Müşteri Listesi

Serbest Meslek Makbuzu

TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN BELGELER

Bono(Senet)

Poliçe

Çek

 

Anasayfa

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim