BECERİ EĞİTİMİ HAZIRLIK SORULARI VE CEVAPLARI

BECERİ SINAVI HAZIRLIK SORULARI

 1. Muhasebeyi tanımlayınız.
 2. Tacir kime denir? Tanımlayınız.
 3. Tacirin haklarından 3(üç) tanesini sıralayınız.
 4. Muhasebenin fonksiyonlarını sıralayınız.
 5. 15,01,2015 tarihinde 5000 TL lik ticari mal alınmıştır. % 18 KDV Hariçtir. Karşılığında KDV tutarı peşin ödenmiş, kalanı 3 ay vadeli veresiyedir. Yevmiye kaydını yapınız.
 6. 25,01,2015 tarihinde 3000 TL lik mal satılmıştır. % 18 KDV Hariçtir. Karşılığında 1000 TL nakit alınmış, 1000 TL lik çek alınmış , kalanı 4 ay vadeli veresiyedir.
 7. Okuyucu Ticaret İşletmesinin 31 Mart 2012 tarihi itibariyle KDV hesaplarının durumu şöyledir.

  Ay sonu KDV Tahakkuk kaydını yapınız.
  Hesap Kodu                         Borç Bakiyesi                         Alacak Bakiyesi
  191 İndirilecek KDV                  12.000
  391 Hesaplanan KDV                                                        20.000
 1. Zarar ve gider arasındaki farkı yazınız.
 2. İlk Giren İlk Çıkar(FİFO) Maliyet yöntemi hakkında kısaca bilgi veriniz.
 3. Komandite ve Komanditer ortakların sorumluluğunu açıklayınız.

                                                                                    BECERİ SINAVI HAZIRLIK SORULARI CEVAP ANAHTARI

 1. Muhasebe, mali nitelikli işlem ve olayları objektif belgelere dayanarak kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden, analiz eden ve yorumlayan bilim ve sanattır.
 2. Tacir, ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye denir.
 3. Ücret isteme hakkı, faiz isteme hakkı, hapis hakkı
 4. Kaydetme, Sınıflandırma, Özetleyerek Rapor Etme, Analiz ve Yorum
 5. ---------------15,01,2015---------------
  153 TİCARİ MALLAR                      5000
  191 İNDİRİLECEK KDV                   900
                         100 KASA                                         900
                        320 SATICILAR                              5900
 6.  ----------------25,01,2015----------------
  100 KASA                                      1000
  101 ALINAN ÇEKLER                   1000
  120 ALICILAR                                1540
                         600 YURT İÇİ SATIŞLAR            3000
                          391 HESAPLANAN KDV              540
 7. ----------------31,03,2015--------------------
  391 HESAPLANAN KDV              20000
                         191 İNDİRİLECEK KDV             12000
                          360 ÖDENECEK V. FONLAR     8000
  -----------------                -----------------------
 8. Gider, işletme faaliyetlerini sürdürmek için katlanılan mal ve hizmet tüketimleridir. Gider yapıldıktan sonra dönüş olarak bir fayda veya bir hizmet alınır. Örneğin elektrik gideri ödendiği zaman nakit çıkışı olsa da karşılığında elektrik faydası sağlanmış olur. Zarar ise faydasız , geri dönüşü olmayan tüketimdir. Örneğin, işletme bir mahkemeyi kaybetmiş ve mahkeme masrafı olarak 300 TL ödenmiş ise bu zarardır. Çünkü geri dönüşümü yoktur, fayda sağlamaz.

 9. FİFO  maliyet yönteminde , stoğa ilk giren malın ilk satılacağını ifade eder. İlk giren ürün ilk satılır.

 10. Komanditer  Ortak: Sorumluluğu sermaye oranında sınırlı olan ortaktır.
  Komandite ortak:    Sorumluluğu aynen kollektif şirket ortağı gibi sınırsız olan ortaktır.

                                                                                                 Beceri Eğitimi Hazırlık Soruları
                                                                                                                          Anasayfa