Banka Hareketlerinin Muhasebe Kayıtları

       Bankalar, işletmenin isteği üzerine belirli aralıklarla banka hareketlerini maille göndermektedirler. Mali Müşavirler, gönderilen bu banka hareketlerini , kullanılan muhasebe programına işlerler. Luca Muhasebe Paket programında, banka hareketleri  gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra otomatik olarak muhasebe fişlerine kaydolmaktadır. Bir çok firmanın banka hareketlerini tek tek işlemek büyük bir emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Luca muhasebe paket programı sayesinde işlemler saniyeler içerisinde mahsup fişine kaydedilmektedir.

banka hareketleri

  •        20 Ocak 2011:  Banka hareketleri incelendiğinde Şubedeki hesaptan 4000 TL para çekildiği görülmektedir. Bununla ilgili yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
No   20/01/2011   Borç Alacak
  100 Kasa 4000,00  
  102 Bankalar     4000,00
  102.01.001 İngbank    
         
  •     25 Ocak 2011:  Banka hareketleri incelendiğinde İGDAŞ faturasının ödendiği görülüyor. Fatura tutarı 193,62 TL dir.

         Hesaplamalar:  193,62/1,18=164,08 TL(770 Genel Yönetim Giderleri)

No   25/01/2011   Borç Alacak
  770 Genel Yönetim Giderleri 164,08  
   770.03.002 Doğalgaz Faturası
   
191 İndirilecek KDV
102.01 İngbank
29,54  
  102 Bankalar Hesabı   193,62
      102.01.001 İngbank    

 

Fatura İşleme