AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNE GÖRE AMORTİSMAN KAYDI

   

    Azalan bakiyeler yöntemi, azalan kalanlar yöntemi olarak da bilinmektedir. Normal amortisman yönteminde , her yıl ayrılan amortisman tutarı eşit olduğu söylenmişti. Azalan bakiyeler yönteminde ise ilk yıllarda fazla tutarda amortisman ayrılmakta, ilerki yıllarda ise ayrılan amortisman tutarları azalmaktadır. Bunun için yönteme Azalan Bakiyeler Yöntemi denmiştir.

   Azalan bakiyeler yönteminde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman yöntemindeki oranın 2 katıdır ve % 40 ı geçemez.

   Amortisman ayırma süresi bu yöntemde aynen normal amortisman yönteminde olduğu gibidir.

   Amortisman ayırma süresinin son yılına devreden kalan, o yıl tamamen amortisman ayrılarak ayrılmaktadır.

   Azalan Bakiyeler Yönteminde aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

   1. Yöntem:

                                                  1
   Amortisman Oranı=        _________       X2
                                        Ekonomik Ömür

   Amortisman Tutarı=  Varlığın DeğeriXAmortisman Oranı

    Örnek:

   2009 yılında işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1000 TL ye fotokopi makinası alınmıştır. Fotokopi makinasının faydalı ömrü(ekonomik ömür) 5 yıl kabul edilmiştir.Azalan bakiyeler yöntemi kullanılmaktadır.

    İlk önce amortisman oranını bulalım.

                                                   1                                     1
   Amortisman Oranı=        _________      X2         =    _________ =0,20 X2=0,40 tır.
                                        Ekonomik Ömür                        5

 

  1.Yıl Amortismanı = 1000 TLX0.40 =400 TL-------2009 Yılı Amortismanı


  2.Yıl Amortismanı=(1000-400)X0.40=240 TL-----2010 Yılı Amortismanı

 
  3.Yıl Amortismanı(600-240)X0.40= 144 TL-------.2011 Yılı Amortismanı

 
  4.Yıl Amortismanı(360-144)X0.40= 86.40 TL------2012 Yılı Amortismanı

 
  5.Yıl Amortismanı  (216-86.40)   129.60 =TL------2013 Yılı Amortismanı

 

                                   AZALAN BAKİYELER AMORTİSMAN TABLOSU

YILLAR

DURAN VARLIĞIN DEĞERİ

AMORTİSMAN

YILLIK AMORTİSMAN

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN

2009

1000

0.40

400

400

2010

600

0.40

240

640

2011

360

0.40

144

784

2012

216

0.40

86.40

870.40

2013

129.60

100

129.60

1000

 

 

------------------31.12.2009      ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2009 yılı amortisman kaydı

 Borç
 400

  Alacak

 400

 

------------------31.12.2010      ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2010 yılı amortisman kaydı

 Borç
 240

  Alacak

  240

 

------------------31.12.2011    ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2011 yılı amortisman kaydı

 Borç
144

  Alacak

  144

 

------------------31.12.2012     ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2012 yılı amortisman kaydı

 Borç
 86.40

  Alacak

  86,40

 

------------------31.12.2013      ----------
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
             05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
   2013 yılı amortisman kaydı

 Borç
129,60

  Alacak

  129,60