AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

 

Duran varlıkların maliyetlerinin birbirini takip eden yıllara aktarılması için belirli amortisman yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerde belli başlı olarak kullanılanlar şunlardır;


1 -Eşit Oranda Amortisman Yöntemi(Normal Amortisman Yöntemi):
Duran varlığını maliyetinin varlığın ömür süresine göre bulunan yüzdenin uygulanması esasına dayanır.Uygulamada basit olması nedeniyle genelde en çok kullanılan amortisman ayırma yöntemidir. (örneğin; yıllık ömür için1/5=0,20)

 

Yıl

Duran Varlığın Değeri

Amortisman Oranı

Amortisman Tutarı

Kalan (Net) Değer

1

5.000

0,20

1.000

4.000

2

5.000

0,20

1.000

3.000

3

5.000

0,20

1.000

2.000

4

5.000

0,20

1.000

1.000

5

5.000

0,20

1.000

   -- ---

 

    Normal Amortisman Yöntemi İle İlgili Örnek için tıklayın


2 - Azalan Kalanlar Yöntemi:
Bu yöntemde Duran varlıkların veriminin yıllara göre düşeceği ve bakım ve onarım giderlerinin artacağı, bu nedenle amortismanın azalması ile maliyetinin verimi ile uyumluluk sağlamak ve ilgili dönemlere daha uygun bir biçimde yaymak biçiminde kullanılan bir amortisman ayırma yöntemidir. Bu yöntemde amortisman oranı normal amortisman oranını iki katıdır.

 

 Yıl

Maliyet - B.Amortisman

Amort.Oranı

Amortisman Tutarı

1

5.000

0,40

2.000

2

5.000-2.000=3.000

0,40

1.200

3

3.000-1.200=1.800

0,40

720

4

1.800- 720 =1.080

0,40

432

5

 1.080 - 432 =  648

0,40

648

 

5.000

 

Azalan kalanlar amortisman yönteminde dikkat ederseniz kalan amortisman tutarının tamamını son yıl da amortisman olarak ayırmaktadır. 

 

amortismanlar

 

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim