ALIŞ FATURASI İŞLEME

 

         Alış faturası, işletmenin asıl faaileyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği faturadır. Muhasebe bürolarında alış faturasını satış faturasından ayırmak için, sayın kısmında mükellefimizin isminin yer almasına dikkat edilir.

         Alış faturası, alış açık faturası ve alış kapalı fatura olmak üzere iki kısımda incelenir. Mal veya hizmet alındığı zaman, satıcıya mal bedelinin tamamı ödenmiş ise fatura kapalı faturadır. Kaşe ve imza faturanın alt kısmındadır. Satıcı mal veya hizmet bedelinin müşteri tarafından , malın satıldığı zaman ödendiğini göstermek için kaşe ve imzayı kestiği faturanın alt kısmına basar. Mal veya hizmet alındığı zaman, satıcıya mal bedeli ödenmemişse, ileriki bir zamanda ödenecekse fatura açık faturadır. Kaşe ve imza faturanın üst kısmındadır. Satıcı mal veya hizmet bedelinin müşteri tarafından, malın satıldığı zaman ödenmediğini göstermek için kaşe ve imzayı kestiği faturanın üst kısmına basar.

 AÇIK ALIŞ FATURASI İŞLEME

               Örnek: Okuyucular İnşaat Tic. Ltd. Şti , aşağıdaki faturada görüldüğü üzre Eren Madencilik San. Tic. Ltd. Şti den 3 Kasım 2010 tarihinde 43388 nolu fatura ile KDV Dahil 2483, 91 TL lik kum satın almıştır. Ödeme 3 gün sonra olacaktır.

       alış açık fatura örneği, muhasebe

                   Fatura dikkatli incelendiği zaman, kaşe ve imzanın faturanın üst kısmında olduğu görülür. Şirketimiz , satıcıya olan borcunu daha sonra ödeyeceği için, satıcı faturayı kestikten sonra kaşe ve imzayı faturanın üst kısmına basmıştır. Bu tür faturalara Açık Fatura denir. Bu fatura şirketimiz için alış faturası olduğuna göre, AÇIK ALIŞ FATURASI dır.

AÇIK ALIŞ FATURASI MAHSUP FİŞİ

      Açıklama: Şirketimizin asıl faaliyet konuları arasında Kum alım satımı da olduğu için kum alındığı zaman  153 Ticari Mallar hesabına alınmıştır. Ticari mallar hesabında artış olduğu için borçlandırılmıştır. Satıcıya borçlanıldığı için ve bu borç kısa vadeli borç olduğu için 320 Satıcılar hesabına alacak kaydedilmiştir.

Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak
153.01 KUM 03.11.2010 43388 Eren Madencilik Mal Alışı 2105,01  
191.18 %  18  İndirilecek KDV 03.11.2010 43888 Eren Madencilik Mal Alışı 378,9  
320.01 Eren Madencilik 03.11.2010
43888
Eren Madencilik Mal Alışı  
2483,91

 

KAPALI ALIŞ FATURASI İŞLEME

     Örnek: Okuyucular İnşaat Tic. Ltd. Şti , aşağıdaki faturada görüldüğü üzre Eren Madencilik San. Tic. Ltd. Şti den 6 Kasım 2010 tarihinde 43397 nolu fatura ile KDV Dahil 1597,53 TL lik kum satın almıştır. Ödeme nakittir.

fatura örneği

              Fatura dikkatli incelendiği zaman, kaşe ve imzanın faturanın alt kısmında olduğu görülür. Şirketimiz , satıcıya olan borcunu nakit olarak ödediği için, satıcı faturayı kestikten sonra kaşe ve imzayı faturanın alt kısmına basmıştır. Bu tür faturalara Kapalı Fatura denir. Bu fatura şirketimiz için alış faturası olduğuna göre,  KAPALI ALIŞ FATURASI dır.

            HATIRLATMA!!!!: Kapalı Faturada borç kapanmış, KAPALI,,,,,,Açık Faturada borç açık, ödenmemiş, AÇIK.......

KAPALI ALIŞ FATURASI MAHSUP FİŞİ

      Açıklama: Şirketimizin asıl faaliyet konuları arasında Kum alım satımı da olduğu için kum alındığı zaman  153 Ticari Mallar hesabına alınmıştır. Ticari mallar hesabında artış olmuş, hesap borçlandırılmıştır. Ödeme kasadan yapılmış, kasa hesabında azalma olmuş, 100 Kasa Hesabına alacak kaydedilmiştir.

Hesap Kodu Hesap Adı Evrak Tarihi Evrak No Açıklama Borç Alacak
153.01 KUM 06.11.2010 43397 Eren Madencilik Mal Alışı 1353,84  
191.18 %  18  İndirilecek KDV 06.11.2010 43397 Eren Madencilik Mal Alışı 243,69  
100.01 TL Kasası 06.11.2010
43397
Eren Madencilik Mal Alışı  
1597,53

 

Fatura İşleme