ALIŞ FATURASI İŞLEME ÖRNEKLERİ

         Alış faturaları, işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili mal veya hizmet alımları dolayısıyla satıcıdan aldıkları faturalardır. Bilindiği üzere faturalar, mal veya hizmeti satan firma tarafından en az 2 nüsha düzenlenir. En az bir asıl ve bir kopya düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. Faturanın Aslı müşteride , ikinci nüsha da faturayı düzenleyen işletmede kalır. Müşteride kalan yani alıcıda kalan fatura müşteri için alış faturası hükmünde,  satıcıda kalan nüsha ise satış faturası hükmündedir.

            Özetlemek gerekirse kesilen bir fatura satıcı için satış faturası, alıcı için ise alış faturasıdır.

            Aşağıda faturaların işlenmesi ile ilgili örnekler yer almaktadır.

Alış Faturası İşleme Örneği-1

Faturaların Onluk İşlenmesi Örneği

 

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim