AÇIK VE KAPALI FATURA

 

             Açık  Fatura:  Açık fatura, mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini faturanın düzenlendiği anda ödemeyip, sonradan ödeyecek olması durumunda düzenlenen faturadır.

           Açık fatura düzenlenirken satıcı kaşe ve imzayı faturanın ÜST kısmına basar.  Bu tür faturalar açık faturalara örnektir. Açık fatura için ,
" Müşterinin borcu açık yani ödenmemiş " anlamında açık fatura denilir sonucu çıkartılabilir.

            Kapalı Fatura: Kapalı fatura, mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini, faturanın düzenlendiği anda ödemesi durumunda düzenlenen faturadır.

           Kapalı fatura düzenlenirken satıcı kaşe ve imzayı faturanın ALT kısmına basar. Bu tür faturalar kapalı faturalara örnektir. Kapalı faturalar için,

 " Müşterinin borcu kapalı yani borcu yok, borcunu ödedi hesap kapandı " anlamında kapalı fatura denilir sonucu çıkartılabilir.

           Uygulamada açık veya kapalı fatura için kaşenin, faturanın alt kısmına mı yoksa üst kısmına mı basılacağı çoğu zaman karıştırılabilir.  Bir yerde otururken yukarı baktığımızda başımızın üst kısmının açık olduğu görülür. ÜST-AÇIK, ayağımızın altı  yani yer kapalı olduğu görülür. ALT-KAPALI.

          O zaman faturanın ÜST kısmına vurulan kaşeler AÇIK, faturanın alt kısmına vurulan kaşeler KAPALI fatura dır diyebiliriz.

         AÇIK FATURA OLARAK DÜZENLENMİŞ BİR FATURA

açık fatura

KAPALI FATURA OLARAK DÜZENLENMİŞ BİR FATURA

(Şekilde görüldüğü üzre kaşe ve imza faturanın alt kısmındadır)

kapalı fatura

Fatura

Belgeler