Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

                     GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 290)

         31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturur.

 

        1.9. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

    Ücretlerde Vergi Dilimleri Tablosu

      
12.600 TL'ye kadar                                                                                                      
% 15
      
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası
% 20
      
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin
30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası  
% 27
         
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret  gelirlerinde 110.000 
TL'den fazlasının 110.000 TL'si için
% 35

     

Anasayfa